Spis tre¶ciInne strony o botachInne strony

Chatterbot ELIZA

Bardzo znany bot, który jest wzorem dla innych powstaj±cych obecnie chatterbotów. Bot ten powstał w 1967 roku, został napisany przez Jospeha Weizenbauma. Chatterbot ELIZA miał pełnić rolę psychoanalityka, program posiadał 240 linii kodu.

Bot rozpoznawał strukturę zdania i wyłuskiwał słowa kluczowe zawarte w nim. Jednak program nie był w stanie rozpoznać znaczenia tego zdania. Jednym z głównych elementów które wykonywał bot była zamiana zaimka z pierwszej osoby na drug±. Dzięki czemu wymiana zdań dawała wrażenie jak by była prowadzona z żyw± osob±.

Kolejnym elementem stosowanym przez bota ELIZA było dodawanie znaku zapytania do zdania napisanego przez osobę rozmawiaj±c± z botem oraz zmianę czasownika z osoby pierwszej na drug±.

Adres do ELIZY: http://jerz.setonhill.edu/if/canon/eliza.htm

Oprogramowanie UrbiCMS 2008 - kontakt