Spis treściInne strony o botachInne strony

Linki do stron


http://www.ai-buddy.com/ - Strona  na której można porozmawiać z botem Arthurem po angielsku. Na stronie jest coś w rodzaju czatu gdzie rozmawia się z botem.

http://faizulwahid.tripod.com/alimbot/ - strona domowa ALIMbota. Informacje na temat użytkowania wcześniej wspomnianego bota.

http://www.att.net/p/s/community.dll?ep=16&groupid=64066 - adres gdzie można znaleźć informacje o chatterbotach, historie botów oraz problemy i ograniczenia przy tego typu programach. Ponadto narzędzia do tworzenia chatbotów.

http://www.chatterboxchallenge.com/ - strona poświęcona turniejowi chatterbotów. Na stornie znajdują się informacje o przyznanych nagrodach dla poszczególnych chatbotów.


Oprogramowanie UrbiCMS 2008 - kontakt