Spis treściInne strony o botachInne strony

Sposób działania

Sposób działania ChatBotów

Najprostsze programy tego typu działają według zasady pytanie - odpowiedź. Tzn. mają przypisaną pewną ilość par pytanie-odpowiedź i na podstawie tekstu 1 zwracają tekst 2.

Kolejnym ulepszeniem jest obsługa wyrażeń regularnych dzięki temu można stworzyć bardziej wyrafinowanego bota, który potrafi rozpoznać np. cześć zdania lub słowo nie poprawnie wpisane. Inną modyfikacją mogą być specjalne algorytmy lingwistyczne, które obliczają  podobieństwo zdań.

Bardziej wyrafinowane techniki tworzenia chatterbotów (np. chatbot na tej stornie) potrafią tworzyć całe scenariusze, zbieranie informacji o użytkowniku, zbieranie informacji o rozmowie, naukę w trakcie rozmowy, poleganie na poprzednich wypowiedziach itd...

Oprogramowanie UrbiCMS 2008 - kontakt